Kursmoduler

Vårt kurskoncept bygger på att du väljer vilka moduler du vill ha i kursen och vi sätter ihop ett paket. Här nedan hittar du våra färdiga moduler. De är sorterade enligt kategori.

Om du saknar något bör vi kunna skapa en modul helt för dig.

En modul och den tid som anges efter modulens titel är den tid vi lägger på att presentera modulens innehåll. Därefter följer diskussion och/eller praktiska övningar.

 

Ett historiskt perspektiv på ledarskap

En historisk överblick på ledarskapsforskning från sent 1800-tal till idag (30 min)

Varför ändras synen på ledarskap över tid? (20 min)

Hjältesagor och andra ledarskapsmyter (20 min)

De mest framgångsrika ledarskapsmodellerna de senaste tre decennierna (30 min)

Är ledarskap medfött eller något man lär sig? En historisk debatt (20 min)

Ledarskap - ett mångvetenskapligt fält (30 min)

Det mörka ledarskapet och alternativen (30 min)

Hur kan hjärnforskning bidra till vår förståelse för ledarskap? (20 min)

 

Ledarskapsmodeller

Transformativt ledarskap (30 min)

LMX - relationellt ledarskap (30 min)

Femfaktormodellen - ledares personlighetsdrag (30 min)

Ledarstilar (20 min)

Ledarskapskompetens (40 min)

Situerat ledarskap (20 min)

Distribuerat ledarskap (20 min)

Adaptivt ledarskap (20 min)

Komplext ledarskap (30 min)

Autentiskt ledarskap (20 min)

Etiskt ledarskap (30 min)

Ledarskap och social identitetsteori (20 min)

 

Ledarskap och organisation

Chefskap och ledarskap (20 min)

Ledarskapets plats i en organsiation (30 min)

Olika typer av organisationer (20 min)

Att leda organisationslärande (30 min)

Ledarskap och organisationskulturer (40 min)

Ledarskap och organisationskommunikation (40 min)

Ledarskap och organisering (30 min)

 

Ledarskap, utveckling och innovation

Ledarskapets relation till utveckling och förändring (30 min)

Att leda innovation och kreativitet (30 min)

Ledarskapsutveckling (20 min)

Strategiskt ledarskap (30 min)

 

Ledarskap, personal och relationer

Ledarskap och medarbetaranda (OCB) (30 min)

Personalvård - att leda sin personal till hälsa (30 min)

Ledarskap och trivsel bland medarbetarna (20 min)

Formellt och informellt ledarskap (20 min)

Intervjuer (30 min)

Det svåra samtalet (30 min)

Konflikthantering (60 min)

 

Självledarskap

Kontroll och begränsningar (20 min)

Medvetenhet (20 min)

Känn dig själv (20 min)

Personlighet (30 min)

Kunskaper och kompetenser (30 min)

 

Ledarskap, lagar och regler

Vilka lagar måste du känna till? (30 min)

MBL (30 min)

Ledarskap och budget (30 min)

Ledarens inflytande över lokala regler och normer (30 min)

 

Ledarskap och kunskapshantering

Att leda en kunskapsorganisation (20 min)

Vad är kunskapshantering? (20 min)

Delande av kunskap och vikten av ledarskap (30 min)

Kunskapsgemenskaper (20 min)

 

Ledarskapskompetens

Olika ledarskapsmodeller som är kompetensmodeller (20 min)

De viktigaste ledarskapskompetenserna i vår samtid (30 min)

Kommunikationskompetens och relationskompetens (30 min)

Verksamhet och mål (20 min)

Motivation och återkoppling (20 min)

Kontextkompetens och nätverkskompetens (30 min)

Kontroll och beslut (20 min)

Problemlösning och kreativitet (20 min)

Konflikthantering (60 min)

 

Ledarskapskommunikation

Vad är ledarskapskommunikation? (20 min)

Hur samintegrerade är ledarskap och kommunikation? (20 min)

Kommunikationskompetenser för ledare (40 min)

Kommunikativt ledarskap (20 min)

 

Gruppledarskap

Att leda ett kollegium/arbetslag (30 min)

projektledarskap (30 min)

Att leda ett team (30 min)

Ledarskapsteorier och modeller för att leda grupper (30 min)

 

Ledarskap och e-handel

Hur leder man e-handel? (30 min)

Att leda en logistisk verksamhet (30 min)

Att leda en digital verksamhet (30 min)

E-handel och digital marknadskommunikation (30 min)

 

Ledarskap i offentlig sektor

Att leda i offentlig sektor (30 min)

Målstyrd verksamhet (30 min)

Ledarskap inom utbildningssektorn (30 min)

 

Ledarskap och kulturella aspekter

Ledarskap och organisationskultur (40 min)

Ledarskap i en interkulturell verksamhet (40 min)

Interkulturell kommunikation (40 min)

 

Hållbar ledarskap

Vad innebär hållbart ledarskap? (30 min)

Ledarskap och social hållbarhet (20 min)

Ledarskap och kulturell hållbarhet (20 min)

Ledarskap och ekonomisk hållbarhet (20 min)

Ledarskap och ekologisk hållbarhet (30 min)

Ledarskap och CSR (30 min)

 

 

Välkommen till

ledarskapskurser.nu.

EmSec AB erbjuder ett unikt koncept där du kan bygga din ledarskapskurs på en eller flera kursmoduler. Du väljer och beställer, vi levererar.

Länkar

foretagsbloggar.nu

Bloggfeeden