Ledarskapskompetens

Sedan Robert Katz presenterade sin ledarskapsmodell baserat på tre särskilda färdigheter för att leda har det funnits en tro på att man kan bli bättre på att leda och att det handlar om vissa färdigheter snarare än andra.

Idag har listan på färdigheter utökats något och man kan också prata om underkategorier av färdigheter.

I Katz urpsrungliga modell förekom:

  1. Tekniska färdigheter för att förstå och bedriva kärnverksamheten
  2. Interpersonella färdigheter för att leda människor
  3. Konceptuella färdigheter för att leda verksamheten

Det har kommit en rad förslag på hur man kan utveckla och aktualisera synen på ledarskapskompetens. På vägen har man också gått ifrån ordet färdighet (eng. skill) till ordet kompetens.

Kompetens är en mix av kunskap, färdighet och motivation. Du kan t.ex. behöver kunskaper om människor som psykologi/sociologi/kommunikation. Du behöver färdigheter i hur man beter sig bland människor på ett välfungerande sätt. Du behöver motivation att använda dina kunskaper och färdigheter i en given situation. När allt detta faller på plats kan du agera kompetent.

Den mest aktuella och välutvecklade kompetensmodellen i världen är framtagen av Gigliotti och Ruben (2019). Den stöds av mycket forskning. Nyckelkomponenterna är:

  • analytisk kompetens
  • organisationskompetens
  • positionskompetens
  • personkompetens
  • kommunikationskompetens

Den analytiska kompetensen bygger på teoretisk kunskap om att leda. Problemlösningsförmåga ingår i denna kompetens. Organisationskompetens handlar om att förstå informationsflödet och att förstå organisationens vision. Positionskompetens innebär att ha rätt utbildning, expertis och erfarenhet för den position man har. Personkompetens rör främst hur man förhåller sig till andra men också kreativitet. Kommunikationskompetensen, slutligen, handlar om att kunna övertala/övertyga, framstå som trovärdig, vara person- och grupporienterad, samt kunna lyssna och ställa relevanta frågor (Ruben, 2019).

I en föränderlig och kunskapsorienterad värld tror vi främst på att ledarskapskompetens och en kompetensmodell som utgångspunkt är mest fruktbart. Beroende på vilken verksamhet man leder kan man tänka sig att vissa av ovan nyckelkompetenser är mer relevanta än andra. När vi erbjuder kurser väljer vi i samspråk med beställaren vilka kompetenser vi ska lägga fokus på.

Välkommen till

ledarskapskurser.nu.

EmSec AB erbjuder ett unikt koncept där du kan bygga din ledarskapskurs på en eller flera kursmoduler. Du väljer och beställer, vi levererar.

Länkar

foretagsbloggar.nu

Bloggfeeden