Transformativt ledarskap

Transformation innebär någon slags förändring. Transformativt ledarskap handlar därför om att leda mot förändring. En förändring som är önskvärd för att utveckla och förbättra den verksamhet som ledaren är en del av.

Transformativt ledarskap kan beskrivas med de fyra I:na:

  • Ett idealiserat inflytande som betyder att ledaren agerar för det som är bäst för organisationen och medarbetarna. Det handlar om vad som är bäst för andra och inte vad som är bäst för ledaren själv.
  • Inspirerande motivation som får medarbetare och kollegor att prestera på en nivå som de själva inte hade kunnat vänta sig.
  • Intellektuell stimulering betyder att ledaren får sina följare att utmana sig själva, utmana föreställningar som förekommer i organisationen och våga tänka själva.
  • Individualiserad omtanke som betyder att ledaren ger följaren specifikt stöd, både känslomässigt och instrumentellt, för att följaren ska kunna utvecklas.

Kritiken mot dessa delkomponenter i ledarskapsmodellen är att det idealiserade inflytandet inte alltid är så osjälviskt eller ens förekommande i någon större grad. Svaret på den kritiken är att det i så fall inte rör sig om transformativt ledarskap utan något annat slags ledarskap.

Transformativt ledarskap har framför allt en positiv effekt på gruppens prestationer men man kan också se att det har betydelse för hur medarbetarna trivs, vilken tillit de känner och på sammanhållning i gruppen.

Denna ledarskapsmodell är den mest använda och publicerade i forskningssammanhang. Så har det varit under hela tvåtusentalet. Det börjar dock komma en del kritik som antingen menar att modellen är förlegad och att man ska fokusera på andra ledarskapsmodeller eller att den borde förnyas för att passa vår samtid.

Vi inkluderar denna modell i våra ledarskapskurser som handlar om just ledarskapsmodeller, teorihistoria eller i de kurser där beställaren vill fokusera på förändringsarbete. Här bör man dock vara medveten om att transformativt ledarskap i första hand har visat sig stå för ett effektivt ledarskap, d.v.s. hög måluppfyllelse, snarare än ett ledarskap för förändring.

Välkommen till

ledarskapskurser.nu.

EmSec AB erbjuder ett unikt koncept där du kan bygga din ledarskapskurs på en eller flera kursmoduler. Du väljer och beställer, vi levererar.

Länkar

foretagsbloggar.nu

Bloggfeeden