Är du en relationsorienterad ledare?

I många genomförda studier förekommer mätningar för att ta reda på i vilken utsträckning ledaren är en uppgiftsorienterad ledare eller en elationsorienterad ledare. En uppgiftsorienterad ledare har starkt fokus på vad som ska göras, snarare än vem som ska göra det och hur det ska göras. En relationsorienterad ledare är mer fokuserad på att ha en nära och god relation till medarbetarna och därmed ha god koll på vem som ska göra vad och möjligtvis också hur.

När man gör mätningar av dessa båda typerna av ledare är det vanligt att man antingen frågar ett flertal ledare som får göra självskattningar eller att man frågar deras medarbetare. I enstaka fall frågar man andra ledare inklusive en högre uppsatt chef. Vilka källor är mest pålitliga?

Angela Lee och Nichelle Carpenter genomförde 2018 en metastudie, d.v.s. lade ihop resultatet från flera liknande studier, för att ta reda på om det är stor skillnad mellan ledarens egna skattningar och om andra gör skattningar. De har å ena sidan kommit fram till att det finns en viss korrelation. Detta innebär att ledare och medarbetare, eller andra som gör skattningarna, inte skiljer sig väldigt mycket. De har ändå en någorlunda samsyn. Å andra sidan märkte de att skillnaderna i skattning var större i vissa fall än i andra.

Likheterna i skattning är som störst när man mäter i vilken utsträckning ledaren är uppgiftsorienterad och särskilt om ledaren ger belöningar som matchar medarbetarens arbetsinsats. Ju bättre medarebtaren presterar desto mer belönas medarbetaren av ledaren. Här verkar ledarens skattning av sig själv stämma väldigt bra överens med medarbetarens skattning av sin närmaste ledare.

Skillnaderna i skattning är som störst när man mäter i vilken utsträckning ledaren är relationsorienterad. Ledare har en tendens att skatta sig själv högre i riktning mot att de är relationsorienterade jämfört med hur medarbetarna skattar sina närmaste ledare. Detta innebär att det finns en skevhet i uppfattning. Ledare tror möjligtvis att de är mer relationsorienterade än de faktiskt är.

Vilken lärdom kan vi dra av dessa? Det finns en risk att vi alla tror att vi är mer relationsorienterade än vi är. Var och en bör därför utgå ifrån att det går att göra mer på det området. Det går att lägga mer tid på att odla relationer med medarbetarna. Det går att se varje enskild individ som en unik person och en unik resurs.

Vi rekommenderar att du tar en kurs där du får veta mer om relationsorienterat ledarskap samt får veta mer om olika sorters skevhet i de självskattningar som vi gör både för egen del och i forskningssyfte. Ta hjälp och landa mer rätt. Förbättra ditt ledarskap och relationerna till dina medarbetare.

 

16 Aug 2021

Välkommen till

ledarskapskurser.nu.

EmSec AB erbjuder ett unikt koncept där du kan bygga din ledarskapskurs på en eller flera kursmoduler. Du väljer och beställer, vi levererar.

Länkar

foretagsbloggar.nu

Bloggfeeden