Fokus på ledarskapskompetens

Allt fler ledarskapsforskare har de senaste tio åren flyttat fokus från ledarskapsegenskaper och ledarskapskompetens till ledarskapspraktiker. Vad innebär detta?

Vi ska i detta inlägg argumentera för att synsätten starkt hänger samman och varför vi väljer att fokusera på ledarskapskompetens.

Att betrakta ledarskap som en praktik innefattar:

  • Vilket professionellt språk man använder och hur man uttrycker sig
  • Vilka aktiviteter man utför och hur man gör
  • Skapandet av relationer

Att studera ledarskap som praktik, något som framför allt görs inom utbildningssektorn, innebär alltså att titta på hur ledarskap går till i praktiken. Vad gör man när man leder?

Vårt argument här är att görande kräver ett kunnande, d.v.s. vissa kompetenser. Dessa krävs i det professionella språk man använder, i de aktiviteter man utför och i de relationer man skapar. Enkelt uttryckt kan man prata om kommunikationskompetens, teknisk eller professionell kompetens (om det man huvudsakligen ägnar sig åt i verksamheten) och relationskompetens.

Dessa kompetenser påminner mycket om två av Robert Katz färdigheter som han menade behövs för ledarskap. Han pratade om tekniska eller professionella färdigheter, interpersonella färdigheter och konceptuella färdigheter. De två första är nödvändiga i praktiken att leda. Den tredje är en övergripande färdighet om hur verksamheten fungerar från ett fågelperspektiv så att man förstår helheten man befinner sig i.

Idag finns det mer förfinade kompetensmodeller. Om man vill utveckla sitt ledarskap som en praktik är det av yttersta värde att man identifierar de kompetenser som krävs och utvecklar dessa.

Av det skälet är vi fokuserade på ledarskapskompetenser för det är dessa man använder och förfinar i sin ledarskapspraktik, i själva görandet av att leda. Vi utvecklar ledarskapskurser tillsammans med dig som behöver fortbildning och kompetensutveckling. Där vill vi gärna få in ledarskapskompetens av något slag i ledarskapskursen.

Se mer om olika ledarskapsmodeller och vår syn på ledarskapskompetens.

 

19 Jul 2021

Välkommen till

ledarskapskurser.nu.

EmSec AB erbjuder ett unikt koncept där du kan bygga din ledarskapskurs på en eller flera kursmoduler. Du väljer och beställer, vi levererar.

Länkar

foretagsbloggar.nu

Bloggfeeden